Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Lotto

Hãng nước hoa Lotto

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sport Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Weruska & Joel

Nước hoa Lotto có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Lotto có 7 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2011

Lotto là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Lotto được phân loại vào nhóm Thời trang thể thao. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Weruska & Joel

2011
Lotto Air

Lotto Air

Lotto Air

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lotto Water

Lotto Water

Lotto Water

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lotto Fire

Lotto Fire

Lotto Fire

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lotto Earth

Lotto Earth

Lotto Earth

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

White 2

White 2

White 2

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Blue 2

Blue 2

Blue 2

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2008
Gravity Power for Men

Gravity Power for Men

Gravity Power for Men

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Gravity Power for Women

Gravity Power for Women

Gravity Power for Women

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Lotto Woman

Lotto Woman

Lotto Woman

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lotto Man

Lotto Man

Lotto Man

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da