Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Lobogal

Hãng nước hoa Lobogal

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Lobogal có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Lobogal có 5 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2007. Nước hoa Lobogal được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Pierre Bourdon, Valerie Garnuch-Mentzel

Lobogal là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche

2007
Naceo Rouge

Naceo Rouge

Naceo Rouge

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Naceo Vert

Naceo Vert

Naceo Vert

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Naceo Noir

Naceo Noir

Naceo Noir

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Lobogal Pour Elle

Lobogal Pour Elle

Lobogal Pour Elle

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lobogal Pour Lui

Lobogal Pour Lui

Lobogal Pour Lui

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lobogal Gold

Lobogal Gold

Lobogal Gold

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Naceo Bleu

Naceo Bleu

Naceo Bleu

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Lobogal Pour Elle Edition Present

Lobogal Pour Elle Edition Present

Lobogal Pour Elle Edition Present

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da