Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Les Copains

Hãng nước hoa Les Copains

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: ACS Beaute SRL

Nước hoa Les Copains có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Les Copains có 4 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2007

Les Copains là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Les Copains được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của ACS Beaute SRL

2007
Femme

Femme

Femme

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Pour Homme

Pour Homme

Pour Homme

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2004
Papillon

Papillon

Papillon

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
Trend Lui

Trend Lui

Trend Lui

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Trend Lei

Trend Lei

Trend Lei

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Le Bleu

Le Bleu

Le Bleu

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
L'Homme

L'Homme

L'Homme

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Copains

Les Copains

Les Copains

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay