Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Les Cocottes de Paris

Hãng nước hoa Les Cocottes de Paris

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Les Cocottes de Paris có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Les Cocottes de Paris có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015. Nước hoa Les Cocottes de Paris được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Anais Biguine

Les Cocottes de Paris là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Les Cocottes de Paris được phân loại vào nhóm Nước hoa

2015
La Castiglione

La Castiglione

La Castiglione

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

La Belle Otero

La Belle Otero

La Belle Otero

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Melle Cléo

Melle Cléo

Melle Cléo

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay