Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Legendary Fragrances

Hãng nước hoa Legendary Fragrances

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Legendary Fragrances có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Legendary Fragrances có 1 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1947 và gần đây nhất là vào năm 2007

Legendary Fragrances là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Legendary Fragrances được phân loại vào nhóm Nước hoa

2007
Treasure Island

Treasure Island

Treasure Island

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1947
Iris Gris

Iris Gris

Iris Gris

Năm giới thiệu: 1947

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Treasure Island Lady

Treasure Island Lady

Treasure Island Lady

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Barista

Barista

Barista

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tropical Kiss

Tropical Kiss

Tropical Kiss

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Iris Gris X.O.

Iris Gris X.O.

Iris Gris X.O.

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Florentin

Florentin

Florentin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Magistral

Magistral

Magistral

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da