Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Le Prince Jardinier

Hãng nước hoa Le Prince Jardinier

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Gardening

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Le Prince Jardinier có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Le Prince Jardinier có 1 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Le Prince Jardinier là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Le Prince Jardinier được phân loại vào nhóm Làm vườn

Chưa xác định năm ra mắt
Arboretum

Arboretum

Arboretum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bouton de Rose

Bouton de Rose

Bouton de Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Ciel, Mon Jardin!

Ciel, Mon Jardin!

Ciel, Mon Jardin!

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Citrus Allegro

Citrus Allegro

Citrus Allegro

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

L`Eau de Prince Jardinier

L`Eau de Prince Jardinier

L`Eau de Prince Jardinier

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Labyrinthe Libertin

Labyrinthe Libertin

Labyrinthe Libertin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Precieuse Orchidee

Precieuse Orchidee

Precieuse Orchidee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay