Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Le Jardin Retrouve

Hãng nước hoa Le Jardin Retrouve

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Le Jardin Retrouve có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Le Jardin Retrouve có 1 chai nước hoa nam, 13 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Nước hoa Le Jardin Retrouve được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Yuri Gutsatz

Le Jardin Retrouve là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Le Jardin Retrouve được phân loại vào nhóm Nước hoa

Chưa xác định năm ra mắt
Chevrefeuille

Chevrefeuille

Chevrefeuille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Lys

The Lys

The Lys

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Verveine d`Été

Verveine d`Été

Verveine d`Été

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Trocadéro

Rose Trocadéro

Rose Trocadéro

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jasmin

Jasmin

Jasmin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tubéreuse Trianon

Tubéreuse Trianon

Tubéreuse Trianon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Citron Boboli

Citron Boboli

Citron Boboli

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vetyver Vanille

Vetyver Vanille

Vetyver Vanille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sandalwood Sacré

Sandalwood Sacré

Sandalwood Sacré

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau de Vetyver

Eau de Vetyver

Eau de Vetyver

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cuir de Russie

Cuir de Russie

Cuir de Russie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pour Homme

Pour Homme

Pour Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Decibel from PSS

Decibel from PSS

Decibel from PSS

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eau des Délices

Eau des Délices

Eau des Délices

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da