Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Laura Mercier

Hãng nước hoa Laura Mercier

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Alticor

Hãng Laura Mercier hiện có khoảng 18 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2001 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2014. Hãng Laura Mercier hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Laura Mercier, Frank Voelkl, James Bell, Cecile Krakower và James Krivda.

Nước hoa Laura Mercier có tổng cộng 19 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Laura Mercier có 18 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2001 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Laura Mercier được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel, Calice Becker, Frank Voelk, Frank Voelkl, James Krivda, Cecile Krakower, James Bell

Laura Mercier là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Laura Mercier được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Alticor

2016
Tea Menthe Citron

Tea Menthe Citron

Tea Menthe Citron

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Verbena Infusion

Verbena Infusion

Verbena Infusion

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Lumiere D'Ambre

Lumiere D'Ambre

Lumiere D'Ambre

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Eau Gourmande Ambre Vanille

Eau Gourmande Ambre Vanille

Eau Gourmande Ambre Vanille

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Eau Gourmande Fresh Fig

Eau Gourmande Fresh Fig

Eau Gourmande Fresh Fig

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Ambre Passion Elixir

Ambre Passion Elixir

Ambre Passion Elixir

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2008
Eau Gourmande Violette

Eau Gourmande Violette

Eau Gourmande Violette

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Neroli Eau de Parfum

Neroli Eau de Parfum

Neroli Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Nuits Enchantees

Nuits Enchantees

Nuits Enchantees

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Eau Gourmande Almond Coconut

Eau Gourmande Almond Coconut

Eau Gourmande Almond Coconut

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau Gourmande Creme Brulee

Eau Gourmande Creme Brulee

Eau Gourmande Creme Brulee

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Gourmande Marrons Glaces

Eau Gourmande Marrons Glaces

Eau Gourmande Marrons Glaces

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau Gourmande Tarte Au Citron

Eau Gourmande Tarte Au Citron

Eau Gourmande Tarte Au Citron

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau Gourmande Vanille Gourmande

Eau Gourmande Vanille Gourmande

Eau Gourmande Vanille Gourmande

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Ambre Passion

Ambre Passion

Ambre Passion

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Eau de Lune

Eau de Lune

Eau de Lune

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
L'heure Magique

L'heure Magique

L'heure Magique

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Eau Gourmande Creme de Pistache

Eau Gourmande Creme de Pistache

Eau Gourmande Creme de Pistache

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Minuit Enchante

Minuit Enchante

Minuit Enchante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét