Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa La Martina

Hãng nước hoa La Martina

Quốc gia: Argentina

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sport Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa La Martina có tổng cộng 35 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, La Martina có 19 chai nước hoa nam, 10 chai nước hoa nữ, 6 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2006 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa La Martina được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza, Jean-Christophe Herault, Michel Garnero

La Martina là hãng nước hoa Argentina. Ngành nghề kinh doanh của La Martina được phân loại vào nhóm Thời trang thể thao

2018
Te Quiero Woman

Te Quiero Woman

Te Quiero Woman

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Maserati Pure Code Blue

Maserati Pure Code Blue

Maserati Pure Code Blue

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Te Quiero

Te Quiero

Te Quiero

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Maserati Pure Code

Maserati Pure Code

Maserati Pure Code

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Quimera Mujer

Quimera Mujer

Quimera Mujer

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Quimera Hombre

Quimera Hombre

Quimera Hombre

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Suerte

Suerte

Suerte

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Sueno Hombre

Sueno Hombre

Sueno Hombre

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sueno Mujer

Sueno Mujer

Sueno Mujer

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
Black Rose

Black Rose

Black Rose

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Misterious Oud

Misterious Oud

Misterious Oud

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Secret Wood

Secret Wood

Secret Wood

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Alma Colecion Privada Black Rose

Alma Colecion Privada Black Rose

Alma Colecion Privada Black Rose

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alma Colecion Privada Misterious Oud

Alma Colecion Privada Misterious Oud

Alma Colecion Privada Misterious Oud

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Alma Colecion Privada Secret Wood

Alma Colecion Privada Secret Wood

Alma Colecion Privada Secret Wood

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Maserati Centennial Polo Tour

Maserati Centennial Polo Tour

Maserati Centennial Polo Tour

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Pampamia Noble

Pampamia Noble

Pampamia Noble

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Maserati Horse Passion

Maserati Horse Passion

Maserati Horse Passion

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2011
Cuero Mujer

Cuero Mujer

Cuero Mujer

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Adios Pampa Mia

Adios Pampa Mia

Adios Pampa Mia

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Adios Pampa Mia Mujer

Adios Pampa Mia Mujer

Adios Pampa Mia Mujer

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Adios Pampamia Hombre

Adios Pampamia Hombre

Adios Pampamia Hombre

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Adios Pampamia Mujer

Adios Pampamia Mujer

Adios Pampamia Mujer

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Cuero Mujer

Cuero Mujer

Cuero Mujer

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Maserati

Maserati

Maserati

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Cuero

Cuero

Cuero

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
La Martina Hombre

La Martina Hombre

La Martina Hombre

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Bayres Hombre

Bayres Hombre

Bayres Hombre

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Bayres Muher

Bayres Muher

Bayres Muher

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bayres Mujer

Bayres Mujer

Bayres Mujer

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
La Martina Mujer

La Martina Mujer

La Martina Mujer

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Martina Mujer

La Martina Mujer

La Martina Mujer

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
La Martina Hombre

La Martina Hombre

La Martina Hombre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cuero

Cuero

Cuero

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Maserati Centennial Polo Tour

Maserati Centennial Polo Tour

Maserati Centennial Polo Tour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Maserati Horse Passion

Maserati Horse Passion

Maserati Horse Passion

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Maserati by La Martina

Maserati by La Martina

Maserati by La Martina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pampamia Noble

Pampamia Noble

Pampamia Noble

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bayres Hombre

Bayres Hombre

Bayres Hombre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay