Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa La Folie a Plusieurs

Hãng nước hoa La Folie a Plusieurs

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa La Folie a Plusieurs có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, La Folie a Plusieurs có 9 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa La Folie a Plusieurs được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton

La Folie a Plusieurs là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của La Folie a Plusieurs được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Enter the Void

Enter the Void

Enter the Void

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Lobster

The Lobster

The Lobster

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Duke of Burgundy

The Duke of Burgundy

The Duke of Burgundy

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
La Haine

La Haine

La Haine

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Blow Up

Blow Up

Blow Up

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2014
Love Exposure

Love Exposure

Love Exposure

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mood Indigo

Mood Indigo

Mood Indigo

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Daisies

Daisies

Daisies

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Virgin Suicides

The Virgin Suicides

The Virgin Suicides

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay