Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa La Bella Figura

Hãng nước hoa La Bella Figura

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa La Bella Figura có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, La Bella Figura có 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012

La Bella Figura là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của La Bella Figura được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2012
Paris

Paris

Paris

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da