Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa L.T. Piver

Hãng nước hoa L.T. Piver

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

L.T. Piver là một thương hiệu nước hoa truyền thống của Pháp, đã có mặt từ năm 1774 và được xem là một trong những xưởng nước hoa đầu tiên của Pháp. Từ thời vua Louis XVI đến thế kỷ thứ 21, L.T. Piver đã thành công trong việc kết hợp các mẫu nước hoa cổ điển với hiện đại cũng như kết hợp những phương pháp truyền thống với sự tiến bộ của công nghệ ngày nay.

L.T. Piver đã từng hợp tác với những nhà điều chế nước hoa nổi tiếng như  Michel Adam, Louis-Toussaint Piver, Jacques Rouche and Georges Darzens.

Nước hoa L.T. Piver hiện tại có 12 chai nước hoa được sản xuất từ 1774 đến 2011. Trong đó, nước hoa L.T. Piver có 6 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ

Nước hoa L.T. Piver có tổng cộng 44 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, L.T. Piver có 9 chai nước hoa nam, 25 chai nước hoa nữ, 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1774 và gần đây nhất là vào năm 2011. Nước hoa L.T. Piver được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Louis-Toussaint Piver, Georges Darzens, Jacques Rouche, Michel Adam, Pierre Armigeant, George Darzens

L.T. Piver là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của L.T. Piver được phân loại vào nhóm Nước hoa

2011
Musc

Musc

Musc

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2000
Clarté for Men

Clarté for Men

Clarté for Men

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Clarté

Clarté

Clarté

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Inclination

Inclination

Inclination

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1995
Eau pour Homme

Eau pour Homme

Eau pour Homme

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1991
Lavande des Princes

Lavande des Princes

Lavande des Princes

Năm giới thiệu: 1991

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vetiver

Vetiver

Vetiver

Năm giới thiệu: 1991

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1959
Baccara

Baccara

Baccara

Năm giới thiệu: 1959

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ciel d'Été

Ciel d'Été

Ciel d'Été

Năm giới thiệu: 1959

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1939
Cuir de Russie

Cuir de Russie

Cuir de Russie

Năm giới thiệu: 1939

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1931
Un Parfum d’Aventure

Un Parfum d’Aventure

Un Parfum d’Aventure

Năm giới thiệu: 1931

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aubade

Aubade

Aubade

Năm giới thiệu: 1931

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1928
Mascarade

Mascarade

Mascarade

Năm giới thiệu: 1928

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1926
Fétiche

Fétiche

Fétiche

Năm giới thiệu: 1926

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1925
Gao

Gao

Gao

Năm giới thiệu: 1925

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1923
Misti

Misti

Misti

Năm giới thiệu: 1923

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Valée des Rois

Valée des Rois

Valée des Rois

Năm giới thiệu: 1923

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1922
Aventurine

Aventurine

Aventurine

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Safranor

Safranor

Safranor

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vivitz

Vivitz

Vivitz

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Volt

Volt

Volt

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1921
Mismelis

Mismelis

Mismelis

Năm giới thiệu: 1921

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1913
Velivole

Velivole

Velivole

Năm giới thiệu: 1913

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1912
Ilka

Ilka

Ilka

Năm giới thiệu: 1912

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1911
Scarabée

Scarabée

Scarabée

Năm giới thiệu: 1911

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1910
Dolme

Dolme

Dolme

Năm giới thiệu: 1910

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1908
Astris

Astris

Astris

Năm giới thiệu: 1908

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1907
Pompeia

Pompeia

Pompeia

Năm giới thiệu: 1907

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Azurea

Azurea

Azurea

Năm giới thiệu: 1907

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1905
Floramye

Floramye

Floramye

Năm giới thiệu: 1905

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1903
Esperys

Esperys

Esperys

Năm giới thiệu: 1903

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1900
Esme

Esme

Esme

Năm giới thiệu: 1900

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1898
Trèfle Incarnat

Trèfle Incarnat

Trèfle Incarnat

Năm giới thiệu: 1898

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1896
Violette Ducale

Violette Ducale

Violette Ducale

Năm giới thiệu: 1896

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1894
Violette de Parme

Violette de Parme

Violette de Parme

Năm giới thiệu: 1894

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1889
Reve d'Or

Reve d'Or

Reve d'Or

Năm giới thiệu: 1889

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1887
Mascotte

Mascotte

Mascotte

Năm giới thiệu: 1887

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Corylopsis du Japon

Corylopsis du Japon

Corylopsis du Japon

Năm giới thiệu: 1887

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1850
Heliotrope Blanc

Heliotrope Blanc

Heliotrope Blanc

Năm giới thiệu: 1850

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Colognes des Princes

Eau de Colognes des Princes

Eau de Colognes des Princes

Năm giới thiệu: 1850

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1774
A la Reine des Fleurs

A la Reine des Fleurs

A la Reine des Fleurs

Năm giới thiệu: 1774

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

L'Essence Vestimentale

L'Essence Vestimentale

L'Essence Vestimentale

Năm giới thiệu: 1774

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Epices

Epices

Epices

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cedre

Cedre

Cedre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay