Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa L'Erbolario

Hãng nước hoa L'Erbolario

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2019
Jade Plant

Jade Plant

Jade Plant

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2018
Rhubarb (Rabarbaro)

Rhubarb (Rabarbaro)

Rhubarb (Rabarbaro)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dance of Flowers (Danza di Fiori)

Dance of Flowers (Danza di Fiori)

Dance of Flowers (Danza di Fiori)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Fior di Salina

Fior di Salina

Fior di Salina

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Indaco

Indaco

Indaco

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lillà Lillà

Lillà Lillà

Lillà Lillà

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lillà Lillà

Lillà Lillà

Lillà Lillà

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét