Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Kiehl`s

Hãng nước hoa Kiehl`s

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh chính: Mỹ phẩm

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: L'Oreal

Hãng nước hoa Kiehl`s hiện có 9 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2004 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2014

Nước hoa Kiehl`s có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Kiehl`s có 1 chai nước hoa nữ, 8 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2014

Kiehl`s là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Kiehl`s được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của L'Oreal

2014
Aromatic Blends: Vetiver & Black Tea

Aromatic Blends: Vetiver & Black Tea

Aromatic Blends: Vetiver & Black Tea

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Aromatic Blends: Patchouli & Fresh Rose

Aromatic Blends: Patchouli & Fresh Rose

Aromatic Blends: Patchouli & Fresh Rose

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Aromatic Blends: Fig Leaf & Sage

Aromatic Blends: Fig Leaf & Sage

Aromatic Blends: Fig Leaf & Sage

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aromatic Blends: Orange Flower & Lychee

Aromatic Blends: Orange Flower & Lychee

Aromatic Blends: Orange Flower & Lychee

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aromatic Blends: Vanilla & Cedarwood

Aromatic Blends: Vanilla & Cedarwood

Aromatic Blends: Vanilla & Cedarwood

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tính tế, Độc đáo, Thu hút

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aromatic Blends: Nashi Blossom & Pink Grapefruit

Aromatic Blends: Nashi Blossom & Pink Grapefruit

Aromatic Blends: Nashi Blossom & Pink Grapefruit

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
160th Anniversary Limited Edition Original Musk Oil

160th Anniversary Limited Edition Original Musk Oil

160th Anniversary Limited Edition Original Musk Oil

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Forest Rain

Forest Rain

Forest Rain

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Original Musk

Original Musk

Original Musk

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay