Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Keep Lucky

Hãng nước hoa Keep Lucky

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Jewelry

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Keep Lucky có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Keep Lucky có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007

Keep Lucky là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Keep Lucky được phân loại vào nhóm Trang sức

2007
Eau Benefique Pour Le Succes

Eau Benefique Pour Le Succes

Eau Benefique Pour Le Succes

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Envoutante Pour L`Amour

Eau Envoutante Pour L`Amour

Eau Envoutante Pour L`Amour

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Bienveillante Pour Le Bonheur

Eau Bienveillante Pour Le Bonheur

Eau Bienveillante Pour Le Bonheur

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da