Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Kathy Hilton

Hãng nước hoa Kathy Hilton

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh chính: Người nổi tiếng

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Kathy Hilton có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Kathy Hilton có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008

Kathy Hilton là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Kathy Hilton được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2008
My Secret

My Secret

My Secret

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay