Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Kanebo

Hãng nước hoa Kanebo

Quốc gia: Japan

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Kao

Nước hoa Kanebo có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Kanebo có 2 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1970 và gần đây nhất là vào năm 2014. Nước hoa Kanebo được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel

Kanebo là hãng nước hoa Nhật. Ngành nghề kinh doanh của Kanebo được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Kao

2019
Milano Collection 2019

Milano Collection 2019

Milano Collection 2019

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2017
Milano Collection 2017

Milano Collection 2017

Milano Collection 2017

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Milano Collection 2016

Milano Collection 2016

Milano Collection 2016

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Milano Collection 2015

Milano Collection 2015

Milano Collection 2015

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Milano Collection 2014

Milano Collection 2014

Milano Collection 2014

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Milano Collection 2013

Milano Collection 2013

Milano Collection 2013

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2012
Milano Collection 2012

Milano Collection 2012

Milano Collection 2012

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Milano Collection 2011

Milano Collection 2011

Milano Collection 2011

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Milano Collection 2010

Milano Collection 2010

Milano Collection 2010

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Milano Collection 2009 Eau de Parfum

Milano Collection 2009 Eau de Parfum

Milano Collection 2009 Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Milano Collection 2008

Milano Collection 2008

Milano Collection 2008

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1999
An Deux Mille

An Deux Mille

An Deux Mille

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1991
Goce

Goce

Goce

Năm giới thiệu: 1991

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1989
HF

HF

HF

Năm giới thiệu: 1989

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1970
Eroica

Eroica

Eroica

Năm giới thiệu: 1970

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Milano Collection 2018

Milano Collection 2018

Milano Collection 2018

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét