Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Kanøn

Hãng nước hoa Kanøn

Quốc gia: Áo

Lĩnh vực kinh doanh chính: Nước hoa

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: First American Brands

Kanøn là một dòng nước hoa dành riêng cho nam giới được sản xuất bởi tập đoàn Scannon, hiện này là một công ty con của tập đoàn Procter & Gamble. Đây là dòng nước hoa đầu tiên được sản xuất bởi Scannon

Nước hoa Kanøn hiện tại có 6 chai nước hoa nam được sản xuất từ 2010 đến 2012. 

Nước hoa Kanøn có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Kanøn có 6 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2012

Kanøn là hãng nước hoa Áo. Ngành nghề kinh doanh của Kanøn được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của First American Brands

2012
Kanon Agarwood

Kanon Agarwood

Kanon Agarwood

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Norwegian Wood

Norwegian Wood

Norwegian Wood

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Kanon for Men

Kanon for Men

Kanon for Men

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

K.O.

K.O.

K.O.

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kanon Krush

Kanon Krush

Kanon Krush

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kanon Kool

Kanon Kool

Kanon Kool

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay