Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jo Malone London

Hãng nước hoa Jo Malone London

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Estee Lauder

Nước hoa Jo Malone London có tổng cộng 77 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jo Malone London có 2 chai nước hoa nam, 33 chai nước hoa nữ, 42 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1990 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Jo Malone London được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Anne Flipo, Christine Nagel, Christian, Claude Delville, Jean-Claude Delville, Marie Salamagne, Fabrice Pellegrin, Pierre Negrin, Christian Provenzano, David Apel... Jo Malone London nằm trong TOP 100 hãng nước hoa nổi tiếng nhất thế giới.

Jo Malone London là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Jo Malone London được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder

2019
Bronze Wood & Leather

Bronze Wood & Leather

Bronze Wood & Leather

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cade & Cedarwood

Cade & Cedarwood

Cade & Cedarwood

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Hemlock & Bergamot

Hemlock & Bergamot

Hemlock & Bergamot

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nettle & Wild Achillea

Nettle & Wild Achillea

Nettle & Wild Achillea

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Silk Blossom Cologne (2019)

Silk Blossom Cologne (2019)

Silk Blossom Cologne (2019)

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Star Magnolia Cologne (2019)

Star Magnolia Cologne (2019)

Star Magnolia Cologne (2019)

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orange Blossom Cologne (2019)

Orange Blossom Cologne (2019)

Orange Blossom Cologne (2019)

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Frangipani Flower Cologne

Frangipani Flower Cologne

Frangipani Flower Cologne

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Velvet Rose & Oud Cologne Intense

Velvet Rose & Oud Cologne Intense

Velvet Rose & Oud Cologne Intense

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Myrrh & Tonka Cologne Intense

Myrrh & Tonka Cologne Intense

Myrrh & Tonka Cologne Intense

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2018
White Moss & Snowdrop

White Moss & Snowdrop

White Moss & Snowdrop

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Assam & Grapefruit

Assam & Grapefruit

Assam & Grapefruit

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Whisky & Cedarwood

Whisky & Cedarwood

Whisky & Cedarwood

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Honeysuckle & Davana

Honeysuckle & Davana

Honeysuckle & Davana

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amber & Patchouli

Amber & Patchouli

Amber & Patchouli

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Birch & Black Pepper

Birch & Black Pepper

Birch & Black Pepper

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Poppy & Barley

Poppy & Barley

Poppy & Barley

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Primrose & Rye

Primrose & Rye

Primrose & Rye

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Oat & Cornflower

Oat & Cornflower

Oat & Cornflower

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Honey & Crocus

Honey & Crocus

Honey & Crocus

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Green Wheat & Meadowsweet

Green Wheat & Meadowsweet

Green Wheat & Meadowsweet

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tropical Cherimoya Cologne

Tropical Cherimoya Cologne

Tropical Cherimoya Cologne

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cattleya Flower Body Mist

Cattleya Flower Body Mist

Cattleya Flower Body Mist

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Jasmine Sambac & Marigold

Jasmine Sambac & Marigold

Jasmine Sambac & Marigold

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose & White Musk Absolu

Rose & White Musk Absolu

Rose & White Musk Absolu

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Star Magnolia

Star Magnolia

Star Magnolia

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Plum Blossom (2017)

Plum Blossom (2017)

Plum Blossom (2017)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Osmanthus Blossom (2017)

Osmanthus Blossom (2017)

Osmanthus Blossom (2017)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Silk Blossom (2017)

Silk Blossom (2017)

Silk Blossom (2017)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Poptastic Tuberose Angelica Cologne

Poptastic Tuberose Angelica Cologne

Poptastic Tuberose Angelica Cologne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poptastic Orange Blossom Cologne

Poptastic Orange Blossom Cologne

Poptastic Orange Blossom Cologne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

English Oak & Redcurrant

English Oak & Redcurrant

English Oak & Redcurrant

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

English Oak & Hazelnut

English Oak & Hazelnut

English Oak & Hazelnut

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Green Almond & Redcurrant

Green Almond & Redcurrant

Green Almond & Redcurrant

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Velvet Rose & Oud Rich Extrait

Velvet Rose & Oud Rich Extrait

Velvet Rose & Oud Rich Extrait

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud & Bergamot Rich Extrait

Oud & Bergamot Rich Extrait

Oud & Bergamot Rich Extrait

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberose Angelica Rich Extrait

Tuberose Angelica Rich Extrait

Tuberose Angelica Rich Extrait

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Orris & Sandalwood

Orris & Sandalwood

Orris & Sandalwood

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sorrel & Lemon Thyme

Sorrel & Lemon Thyme

Sorrel & Lemon Thyme

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wild Strawberry & Parsley

Wild Strawberry & Parsley

Wild Strawberry & Parsley

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nasturtium & Clover

Nasturtium & Clover

Nasturtium & Clover

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Carrot Blossom & Fennel

Carrot Blossom & Fennel

Carrot Blossom & Fennel

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lavender & Coriander

Lavender & Coriander

Lavender & Coriander

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orris & Sandalwood Limited Edition

Orris & Sandalwood Limited Edition

Orris & Sandalwood Limited Edition

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Basil & Neroli

Basil & Neroli

Basil & Neroli

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Myrrh & Tonka

Myrrh & Tonka

Myrrh & Tonka

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Rock The Ages Tudor Rose & Amber

Rock The Ages Tudor Rose & Amber

Rock The Ages Tudor Rose & Amber

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rock The Ages Lily of the Valley & Ivy

Rock The Ages Lily of the Valley & Ivy

Rock The Ages Lily of the Valley & Ivy

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rock The Ages Geranium & Verbena

Rock The Ages Geranium & Verbena

Rock The Ages Geranium & Verbena

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rock The Ages Pomegranate Noir

Rock The Ages Pomegranate Noir

Rock The Ages Pomegranate Noir

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Rock The Ages Birch & Black Pepper

Rock The Ages Birch & Black Pepper

Rock The Ages Birch & Black Pepper

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Incense & Cedrat

Incense & Cedrat

Incense & Cedrat

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
London Rain Rain & Angelica

London Rain Rain & Angelica

London Rain Rain & Angelica

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

London Rain White Jasmine & Mint

London Rain White Jasmine & Mint

London Rain White Jasmine & Mint

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

London Rain Wisteria & Violet

London Rain Wisteria & Violet

London Rain Wisteria & Violet

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

London Rain Black Cedarwood & Juniper

London Rain Black Cedarwood & Juniper

London Rain Black Cedarwood & Juniper

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Silk Blossom

Silk Blossom

Silk Blossom

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberose Angelica

Tuberose Angelica

Tuberose Angelica

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Giản dị, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wood Sage & Sea Salt

Wood Sage & Sea Salt

Wood Sage & Sea Salt

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Tự nhiên, Tính tế, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberose Angelica Limited Edition

Tuberose Angelica Limited Edition

Tuberose Angelica Limited Edition

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Pomegranate Noir Christmas Edition

Pomegranate Noir Christmas Edition

Pomegranate Noir Christmas Edition

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2013
Lemon Tart

Lemon Tart

Lemon Tart

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Redcurrant & Cream

Redcurrant & Cream

Redcurrant & Cream

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Elderflower & Gooseberry

Elderflower & Gooseberry

Elderflower & Gooseberry

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ginger Biscuit

Ginger Biscuit

Ginger Biscuit

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bitter Orange & Chocolate

Bitter Orange & Chocolate

Bitter Orange & Chocolate

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Osmanthus Blossom

Osmanthus Blossom

Osmanthus Blossom

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Saffron

Saffron

Saffron

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Peony & Blush Suede

Peony & Blush Suede

Peony & Blush Suede

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
White Lilac & Rhubarb

White Lilac & Rhubarb

White Lilac & Rhubarb

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Peony & Moss

Peony & Moss

Peony & Moss

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Iris & Lady Moore

Iris & Lady Moore

Iris & Lady Moore

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Plum Blossom

Plum Blossom

Plum Blossom

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Blackberry & Bay

Blackberry & Bay

Blackberry & Bay

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: cologne

Phong cách: Tự nhiên, Tươi tắn, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Velvet Rose & Oud

Velvet Rose & Oud

Velvet Rose & Oud

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Bí ẩn, Dịu dàng, Lôi cuốn

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Assam & Grapefruit

Assam & Grapefruit

Assam & Grapefruit

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Thanh lịch, Quyến rũ, Lôi cuốn

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Earl Grey & Cucumber

Earl Grey & Cucumber

Earl Grey & Cucumber

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Tính tế, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fresh Mint Leaf

Fresh Mint Leaf

Fresh Mint Leaf

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Tính tế, Tao nhã, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sweet Lemon

Sweet Lemon

Sweet Lemon

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Tính tế, Tao nhã, Quyến rũ

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Milk

Sweet Milk

Sweet Milk

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Sakura Cherry Blossom

Sakura Cherry Blossom

Sakura Cherry Blossom

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wild Bluebell

Wild Bluebell

Wild Bluebell

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
English Pear & Freesia

English Pear & Freesia

English Pear & Freesia

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Nhẹ nhàng

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Water & Vanilla

Rose Water & Vanilla

Rose Water & Vanilla

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Iris & White Musk

Iris & White Musk

Iris & White Musk

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nồng nàn, Quyến rũ, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amber & Patchouli

Amber & Patchouli

Amber & Patchouli

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nồng nàn, Bí ẩn, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Oud & Bergamot

Oud & Bergamot

Oud & Bergamot

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Độc đáo, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Vanilla & Anise

Vanilla & Anise

Vanilla & Anise

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Dark Amber & Ginger Lily

Dark Amber & Ginger Lily

Dark Amber & Ginger Lily

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Bí ẩn, Quyến rũ, Nữ tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lotus Blossom & Water Lily

Lotus Blossom & Water Lily

Lotus Blossom & Water Lily

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Lime & Cedar

Sweet Lime & Cedar

Sweet Lime & Cedar

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
White Jasmine & Mint

White Jasmine & Mint

White Jasmine & Mint

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
Blue Agava & Cacao

Blue Agava & Cacao

Blue Agava & Cacao

Năm giới thiệu: 2006 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Nectarine Blossom & Honey

Nectarine Blossom & Honey

Nectarine Blossom & Honey

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pomegranate Noir

Pomegranate Noir

Pomegranate Noir

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Gợi cảm, Cổ điển, Thu hút

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Vintage Gardenia

Vintage Gardenia

Vintage Gardenia

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Orange Blossom

Orange Blossom

Orange Blossom

Năm giới thiệu: 2003 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Giản dị, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Black Vetyver Cafe

Black Vetyver Cafe

Black Vetyver Cafe

Năm giới thiệu: 2003 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tự tin, Năng động, Nổi bật

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Wild Fig & Cassis

Wild Fig & Cassis

Wild Fig & Cassis

Năm giới thiệu: 2002 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tính tế, Tao nhã, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

White Tie & Tiaras (2002)

White Tie & Tiaras (2002)

White Tie & Tiaras (2002)

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2001
Red Roses

Red Roses

Red Roses

Năm giới thiệu: 2001 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Trưởng thành, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

154 Cologne

154 Cologne

154 Cologne

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1999
Lime Basil & Mandarin

Lime Basil & Mandarin

Lime Basil & Mandarin

Năm giới thiệu: 1999 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Tươi tắn, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Honeysuckle & Jasmine

Honeysuckle & Jasmine

Honeysuckle & Jasmine

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1995
Vetyver

Vetyver

Vetyver

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

French Lime Blossom

French Lime Blossom

French Lime Blossom

Năm giới thiệu: 1995 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amber & Lavender

Amber & Lavender

Amber & Lavender

Năm giới thiệu: 1995 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nam tính, Lịch lãm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Verbenas of Provence

Verbenas of Provence

Verbenas of Provence

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1992
Grapefruit

Grapefruit

Grapefruit

Năm giới thiệu: 1992 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Chững chạc, Gần gũi, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1991
Tuberose

Tuberose

Tuberose

Năm giới thiệu: 1991

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1990
Nutmeg & Ginger

Nutmeg & Ginger

Nutmeg & Ginger

Năm giới thiệu: 1990 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Chững chạc, Tính tế, Trầm ấm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Incense & Cedrat Limited Edition

Incense & Cedrat Limited Edition

Incense & Cedrat Limited Edition

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mimosa & Cardamom

Mimosa & Cardamom

Mimosa & Cardamom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay