Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jean Luc Amsler

Hãng nước hoa Jean Luc Amsler

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Jean Luc Amsler có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jean Luc Amsler có 2 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000 và gần đây nhất là vào năm 2001. Nước hoa Jean Luc Amsler được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Cecile Matton, Edouard Flechier, Daniel Moliere, Marc Chevrier

Jean Luc Amsler là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Jean Luc Amsler được phân loại vào nhóm Thời trang

2001
Jean Luc Amsler Prive Homme

Jean Luc Amsler Prive Homme

Jean Luc Amsler Prive Homme

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jean Luc Amsler Prive Femme

Jean Luc Amsler Prive Femme

Jean Luc Amsler Prive Femme

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
Jean Luc Amsler Homme

Jean Luc Amsler Homme

Jean Luc Amsler Homme

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Jean Luc Amsler Femme

Jean Luc Amsler Femme

Jean Luc Amsler Femme

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét