Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jazmin Sarai

Hãng nước hoa Jazmin Sarai

Quốc gia: Canada

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Jazmin Sarai có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jazmin Sarai có 1 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Jazmin Sarai được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Dana El Masri

Jazmin Sarai là hãng nước hoa Canada. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Jazmin Sarai được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Nar

Nar

Nar

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

MA'RÉ

MA'RÉ

MA'RÉ

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Solar'1

Solar'1

Solar'1

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Neon Graffiti

Neon Graffiti

Neon Graffiti

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

How You Love

How You Love

How You Love

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Led IV

Led IV

Led IV

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Otis & Me

Otis & Me

Otis & Me

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay