Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jardins d’Ecrivains

Hãng nước hoa Jardins d’Ecrivains

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Jardins d’Ecrivains có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jardins d’Ecrivains có 3 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Jardins d’Ecrivains được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Anais Biguine

Jardins d’Ecrivains là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Jardins d’Ecrivains được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
L'Eau de Tagore

L'Eau de Tagore

L'Eau de Tagore

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Eau de Louÿs

L'Eau de Louÿs

L'Eau de Louÿs

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2018
Howl

Howl

Howl

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alcools

Alcools

Alcools

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Eau De Marceline (Floral Infusion)

L’Eau De Marceline (Floral Infusion)

L’Eau De Marceline (Floral Infusion)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Eau De Leopardi (Verbena Spritz)

L’Eau De Leopardi (Verbena Spritz)

L’Eau De Leopardi (Verbena Spritz)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Eau De Kakuzo (Jade Dew)

L’Eau De Kakuzo (Jade Dew)

L’Eau De Kakuzo (Jade Dew)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Ajar

Ajar

Ajar

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Marlowe

Marlowe

Marlowe

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
Junky

Junky

Junky

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Gigi

Gigi

Gigi

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Dame aux Camelias - Night Cologne

La Dame aux Camelias - Night Cologne

La Dame aux Camelias - Night Cologne

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Orlando

Orlando

Orlando

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wilde

Wilde

Wilde

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2012
George

George

George

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét