Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa January Scent Project

Hãng nước hoa January Scent Project

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa January Scent Project có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, January Scent Project có 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa January Scent Project được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như John Biebel

January Scent Project là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của January Scent Project được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Burvuvu

Burvuvu

Burvuvu

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Treebuoy

Treebuoy

Treebuoy

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dinudisit

Dinudisit

Dinudisit

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Smolderose Spray Eau de Parfum

Smolderose Spray Eau de Parfum

Smolderose Spray Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eiderantler

Eiderantler

Eiderantler

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Selperniku

Selperniku

Selperniku

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vaporocindro

Vaporocindro

Vaporocindro

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Smolderose

Smolderose

Smolderose

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay