Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa J-Scent

Hãng nước hoa J-Scent

Quốc gia: Japan

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: LUZ Limited

Nước hoa J-Scent có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, J-Scent có 6 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2017

J-Scent là hãng nước hoa Nhật. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của J-Scent được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của LUZ Limited

2017
Hydrangea

Hydrangea

Hydrangea

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paper Soap

Paper Soap

Paper Soap

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hanamizake

Hanamizake

Hanamizake

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sumo Wrestler

Sumo Wrestler

Sumo Wrestler

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Agarwood

Agarwood

Agarwood

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Roasted Green Tea

Roasted Green Tea

Roasted Green Tea

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wasanbon

Wasanbon

Wasanbon

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da