Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Isabell

Hãng nước hoa Isabell

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Design

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Isabell có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Isabell có 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1996

Isabell là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Isabell được phân loại vào nhóm Design

1996
Calla

Calla

Calla

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Mandarin

Mandarin

Mandarin

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Attar

Attar

Attar

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Savanna

Savanna

Savanna

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ceylon

Ceylon

Ceylon

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da