Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Isabela Capeto

Hãng nước hoa Isabela Capeto

Quốc gia: Brazil

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Isabela Capeto có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Isabela Capeto có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2008. Nước hoa Isabela Capeto được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Carmita Magalhaes

Isabela Capeto là hãng nước hoa Brazil. Ngành nghề kinh doanh của Isabela Capeto được phân loại vào nhóm Thời trang

2008
Isabela Capeto 2

Isabela Capeto 2

Isabela Capeto 2

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Isabela Capeto

Isabela Capeto

Isabela Capeto

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét