Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Isabel and Ruben Toledo

Hãng nước hoa Isabel and Ruben Toledo

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Isabel and Ruben Toledo có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Isabel and Ruben Toledo có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Isabel and Ruben Toledo được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Givaudan

2016
Pink Putti

Pink Putti

Pink Putti

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Crystal Honey

Crystal Honey

Crystal Honey

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kuba Rose

Kuba Rose

Kuba Rose

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét