Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Infinitif

Hãng nước hoa Infinitif

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Infinitif là hãng thời trang may sẵn (ready-to-wear) của Pháp, được thành lập vào năm 1970. Các nước hoa đầu tiên đã được đưa ra trong sự hợp tác với công ty Coty Pháp, cựu Astor, vào năm 1994. Năm 1996, hãng cho ra mắt nước hoa thứ hai của họ, Eau d'Infinitif, với mẫu chai chai được thiết kế bởi Serge Mansau.

Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 1994 và mới nhất là từ năm 1997.

Nước hoa Infinitif có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Infinitif có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1994 và gần đây nhất là vào năm 1997

Infinitif là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Infinitif được phân loại vào nhóm Thời trang

1997
Eau d’Infinitif

Eau d’Infinitif

Eau d’Infinitif

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1994
Infinitif

Infinitif

Infinitif

Năm giới thiệu: 1994

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da