Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa House Of Sillage

Hãng nước hoa House Of Sillage

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa House Of Sillage có tổng cộng 24 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, House Of Sillage có 5 chai nước hoa nam, 19 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa House Of Sillage được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton, Francis Camail

House Of Sillage là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của House Of Sillage được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
The Classic

The Classic

The Classic

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

The Formal

The Formal

The Formal

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2018
Carousel Holiday Edition

Carousel Holiday Edition

Carousel Holiday Edition

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Windows To The Season

Windows To The Season

Windows To The Season

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

HoS N.004

HoS N.004

HoS N.004

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

The Greatest Showman for Her

The Greatest Showman for Her

The Greatest Showman for Her

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

The Greatest Showman for Him

The Greatest Showman for Him

The Greatest Showman for Him

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Whispers of Innocence

Whispers of Innocence

Whispers of Innocence

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Whispers of Guidance

Whispers of Guidance

Whispers of Guidance

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Whispers of Enlightenment

Whispers of Enlightenment

Whispers of Enlightenment

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Whispers of Admiration

Whispers of Admiration

Whispers of Admiration

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Whispers of Time

Whispers of Time

Whispers of Time

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Whispers of Strength

Whispers of Strength

Whispers of Strength

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
HoS N.001

HoS N.001

HoS N.001

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

HoS N.002

HoS N.002

HoS N.002

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

HoS N.003

HoS N.003

HoS N.003

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Vêtu De Grandeur

Vêtu De Grandeur

Vêtu De Grandeur

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương:

2015
Dignified

Dignified

Dignified

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Hauts Bijoux Limited Edition

Hauts Bijoux Limited Edition

Hauts Bijoux Limited Edition

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Hauts Bijoux

Hauts Bijoux

Hauts Bijoux

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chevaux d'Or

Chevaux d'Or

Chevaux d'Or

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Passion de l’Amour

Passion de l’Amour

Passion de l’Amour

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Passion de L`Amour Limited Edition

Passion de L`Amour Limited Edition

Passion de L`Amour Limited Edition

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương:

2012
Emerald Reign

Emerald Reign

Emerald Reign

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Benevolence

Benevolence

Benevolence

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cherry Garden

Cherry Garden

Cherry Garden

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Love is in the Air

Love is in the Air

Love is in the Air

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nouez Moi

Nouez Moi

Nouez Moi

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Holiday by House Of Sillage

Holiday by House Of Sillage

Holiday by House Of Sillage

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Benevolence Limited Edition

Benevolence Limited Edition

Benevolence Limited Edition

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Cherry Garden Limited Edition

Cherry Garden Limited Edition

Cherry Garden Limited Edition

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Holiday Signature

Holiday Signature

Holiday Signature

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Love Is In The Air Limited Edition

Love Is In The Air Limited Edition

Love Is In The Air Limited Edition

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2011
Tiara Lux Edition

Tiara Lux Edition

Tiara Lux Edition

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tiara

Tiara

Tiara

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da