Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Helan

Hãng nước hoa Helan

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Helan có tổng cộng 30 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Helan có 4 chai nước hoa nam, 21 chai nước hoa nữ, 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Helan là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Helan được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

Chưa xác định năm ra mắt
Lavanda

Lavanda

Lavanda

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rosa Rosae

Rosa Rosae

Rosa Rosae

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Violetta

Violetta

Violetta

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vetiver & Rum

Vetiver & Rum

Vetiver & Rum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Tonka & Pepe Rosa

Tonka & Pepe Rosa

Tonka & Pepe Rosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vaniglia Oolong

Vaniglia Oolong

Vaniglia Oolong

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vaniglia Kashmir

Vaniglia Kashmir

Vaniglia Kashmir

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Vaniglia Verveine

Vaniglia Verveine

Vaniglia Verveine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Magnolia Stellata

Magnolia Stellata

Magnolia Stellata

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ninfea

Ninfea

Ninfea

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ibisco

Ibisco

Ibisco

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Fior di Vaniglia

Fior di Vaniglia

Fior di Vaniglia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Amaryllis

Amaryllis

Amaryllis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Agapanthus

Agapanthus

Agapanthus

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Polvere d`Iris

Polvere d`Iris

Polvere d`Iris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Muschio Bianco

Muschio Bianco

Muschio Bianco

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Mora & Muschio

Mora & Muschio

Mora & Muschio

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Malva

Malva

Malva

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ginger

Ginger

Ginger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Agrumee

Agrumee

Agrumee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Fiore d`Angelo

Fiore d`Angelo

Fiore d`Angelo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ortensia Fico

Ortensia Fico

Ortensia Fico

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Melagrana del Bosforo

Melagrana del Bosforo

Melagrana del Bosforo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ninfea Magia d`Acqua

Ninfea Magia d`Acqua

Ninfea Magia d`Acqua

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Fuchsia Ballerina

Fuchsia Ballerina

Fuchsia Ballerina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Monoi de Tahiti

Monoi de Tahiti

Monoi de Tahiti

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ozonee

Ozonee

Ozonee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Emozione Blu

Emozione Blu

Emozione Blu

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ayentos

Ayentos

Ayentos

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Olmo

Olmo

Olmo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: