Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Hanky Panky

Hãng nước hoa Hanky Panky

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lingerie

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Hanky Panky có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Hanky Panky có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015

Hanky Panky là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Hanky Panky được phân loại vào nhóm Nội y

2015
Hanky Panky Eau de Parfum

Hanky Panky Eau de Parfum

Hanky Panky Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da