Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Great American Scents

Hãng nước hoa Great American Scents

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Fast Innovations

Nước hoa Great American Scents có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Great American Scents có 6 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013

Great American Scents là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Great American Scents được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Fast Innovations

2013
Tomato Leaf

Tomato Leaf

Tomato Leaf

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Flowering Herbs

Flowering Herbs

Flowering Herbs

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Magnolia

Sweet Magnolia

Sweet Magnolia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Beet Root

Beet Root

Beet Root

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Victory Garden

Victory Garden

Victory Garden

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Orchard Blossom

Orchard Blossom

Orchard Blossom

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sunshine Grove

Sunshine Grove

Sunshine Grove

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da