Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Grasse Au Parfum

Hãng nước hoa Grasse Au Parfum

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Grasse au parfum là một công ty trẻ và năng động, thành lập tại Grasse vào năm 2012 ở một nơi được cho là thủ đô của nước hoa, hãng không chỉ đưa ra một nguồn kiến thức và chất lượng đến từ Pháp, mà còn là lối sống và những giá trị của miền Nam. Hãng phân phối nước hoa của mình với một mạng lưới những viện nghiên cứu về sắc đẹp, hương phẩm và các nhà thuốc. Hãng đã “tấn công” năm của quốc tế và đang trong giai đoạn tăng trưởng.

Grasse au parfum có 43 mẫu nước hoa trong danh mục của chúng tôi. Nhãn hiệu và logo thuộc về những công ty và nhà sản xuất có thẩm quyền và có tác dụng để nhận biết được công ty và sản phẩm. Trong đó, nước hoa Grasse Au Parfum có 12 chai nước hoa nam, 30 chai nước hoa nữ và 1 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Grasse Au Parfum có tổng cộng 43 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Grasse Au Parfum có 12 chai nước hoa nam, 30 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Grasse Au Parfum là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Grasse Au Parfum được phân loại vào nhóm Nước hoa

Chưa xác định năm ra mắt
True Romance

True Romance

True Romance

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Remember Me

Remember Me

Remember Me

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Before Sunrise

Before Sunrise

Before Sunrise

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sexy Party

Sexy Party

Sexy Party

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Trendy Men

Trendy Men

Trendy Men

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Last Seduction

Last Seduction

Last Seduction

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L’Eau Des Collines

L’Eau Des Collines

L’Eau Des Collines

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Eau Des Bastides

L’Eau Des Bastides

L’Eau Des Bastides

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 2 Rayonnante

No 2 Rayonnante

No 2 Rayonnante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 6 Delicieuse

No 6 Delicieuse

No 6 Delicieuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 9 Precieuse

No 9 Precieuse

No 9 Precieuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 10 Intemporelle

No 10 Intemporelle

No 10 Intemporelle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 13 Passionnee

No 13 Passionnee

No 13 Passionnee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 18 Troublante

No 18 Troublante

No 18 Troublante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 20 Amoureuse

No 20 Amoureuse

No 20 Amoureuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 22 Divine

No 22 Divine

No 22 Divine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 3 Charmeuse

No 3 Charmeuse

No 3 Charmeuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 17 Romantique

No 17 Romantique

No 17 Romantique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No 23 Solaire

No 23 Solaire

No 23 Solaire

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 1 Secrete

No 1 Secrete

No 1 Secrete

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 4 Malicieuse

No 4 Malicieuse

No 4 Malicieuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 5 Tentatrice

No 5 Tentatrice

No 5 Tentatrice

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 7 Lumineuse

No 7 Lumineuse

No 7 Lumineuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 8 Envoutante

No 8 Envoutante

No 8 Envoutante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 11 Magnetique

No 11 Magnetique

No 11 Magnetique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 12 Reveuse

No 12 Reveuse

No 12 Reveuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 14 Fatale

No 14 Fatale

No 14 Fatale

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 15 Mysterieuse

No 15 Mysterieuse

No 15 Mysterieuse

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 16 Enigmatique

No 16 Enigmatique

No 16 Enigmatique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 19 Seductrice

No 19 Seductrice

No 19 Seductrice

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 21 Sensuelle

No 21 Sensuelle

No 21 Sensuelle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 1 Seducteur

No 1 Seducteur

No 1 Seducteur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 3 Elegant

No 3 Elegant

No 3 Elegant

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 10 Authentique

No 10 Authentique

No 10 Authentique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 12 Seduisant

No 12 Seduisant

No 12 Seduisant

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 4 Mysterieux

No 4 Mysterieux

No 4 Mysterieux

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 5 Rebelle

No 5 Rebelle

No 5 Rebelle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 7 Charmeur

No 7 Charmeur

No 7 Charmeur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 11 Sportif

No 11 Sportif

No 11 Sportif

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 8 Energique

No 8 Energique

No 8 Energique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 2 Audacieux

No 2 Audacieux

No 2 Audacieux

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 6 Tenebreux

No 6 Tenebreux

No 6 Tenebreux

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 9 Sensuel

No 9 Sensuel

No 9 Sensuel

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da