Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Friedemodin

Hãng nước hoa Friedemodin

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Friedemodin có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Friedemodin có 3 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Friedemodin được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Francois Robert, Thomas Fontaine

Friedemodin là hãng nước hoa Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Friedemodin được phân loại vào nhóm Nước hoa

2017
Desert Gold

Desert Gold

Desert Gold

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2013
Feu Follet

Feu Follet

Feu Follet

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Jardin Mystique

Jardin Mystique

Jardin Mystique

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rosee de Nuit

Rosee de Nuit

Rosee de Nuit

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vertine

Vertine

Vertine

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da