Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Frederic Fekkai

Hãng nước hoa Frederic Fekkai

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Frederic Fekkai có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Frederic Fekkai có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009

Frederic Fekkai là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Frederic Fekkai được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2009
Femme Fekkai Sensuelle

Femme Fekkai Sensuelle

Femme Fekkai Sensuelle

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét