Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Frassai

Hãng nước hoa Frassai

Quốc gia: Argentina

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
A Fuego Lento

A Fuego Lento

A Fuego Lento

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2017
Verano Porteño

Verano Porteño

Verano Porteño

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Blondine

Blondine

Blondine

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tian Di

Tian Di

Tian Di

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay