Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Florascent

Hãng nước hoa Florascent

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Florascent có tổng cộng 63 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Florascent có 9 chai nước hoa nam, 35 chai nước hoa nữ, 19 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Florascent được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Roland Tentunian

Florascent là hãng nước hoa Đức. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Florascent được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên

2018
Patch Noir

Patch Noir

Patch Noir

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Eau d`Iris

Eau d`Iris

Eau d`Iris

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2015
Ambre

Ambre

Ambre

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Citronnier

Citronnier

Citronnier

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2014
Nuoro

Nuoro

Nuoro

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Macabah

Macabah

Macabah

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Eglantine

Eglantine

Eglantine

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Nossibé

Nossibé

Nossibé

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Oolong

Oolong

Oolong

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Chypre

Chypre

Chypre

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2013
Jinko

Jinko

Jinko

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Thé Blanc

Thé Blanc

Thé Blanc

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Midori

Midori

Midori

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Kokiku

Kokiku

Kokiku

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Sakura

Sakura

Sakura

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Tachibana

Tachibana

Tachibana

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2011
Cinnambre

Cinnambre

Cinnambre

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Attar Noir

Attar Noir

Attar Noir

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Cabris

Cabris

Cabris

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2009
Osmanthus

Osmanthus

Osmanthus

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Chabana

Chabana

Chabana

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Les Lilas

Les Lilas

Les Lilas

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Freesia

Freesia

Freesia

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2008
Bahou

Bahou

Bahou

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Chưa xác định năm ra mắt
Jasmine

Jasmine

Jasmine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1er Mai

1er Mai

1er Mai

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mimosa

Mimosa

Mimosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pivoine

Pivoine

Pivoine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rose

Rose

Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ylang

Ylang

Ylang

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lavande

Lavande

Lavande

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Regia

Regia

Regia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Thé Vert

Thé Vert

Thé Vert

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Violetta

Violetta

Violetta

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Casbah

Casbah

Casbah

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Du Soleil

Du Soleil

Du Soleil

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tango

Tango

Tango

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Umami

Umami

Umami

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vetyver

Vetyver

Vetyver

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Voyage à Capri

Voyage à Capri

Voyage à Capri

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Habanna

Habanna

Habanna

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Voyage à Fès

Voyage à Fès

Voyage à Fès

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Wisteria

Wisteria

Wisteria

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Mastix

Mastix

Mastix

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

La Marquis

La Marquis

La Marquis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Medina

Medina

Medina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

M. Balode

M. Balode

M. Balode

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Patchouly

Patchouly

Patchouly

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Santal

Santal

Santal

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Fleur Inconnue

Fleur Inconnue

Fleur Inconnue

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Longoza

Longoza

Longoza

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Pivoine Blanc

Pivoine Blanc

Pivoine Blanc

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Yuzu

Yuzu

Yuzu

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Pipapo

Pipapo

Pipapo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ksar

Ksar

Ksar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Tishka

Tishka

Tishka

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Voyage à Cannes

Voyage à Cannes

Voyage à Cannes

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Voyage à Kyoto

Voyage à Kyoto

Voyage à Kyoto

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Voyage à Granada

Voyage à Granada

Voyage à Granada

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Hana

Hana

Hana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Iki

Iki

Iki

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Ki

Ki

Ki

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Shibui

Shibui

Shibui

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Tane

Tane

Tane

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: