Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Florame

Hãng nước hoa Florame

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Florame có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Florame có 2 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2016

Florame là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Florame được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2016
Jasmin

Jasmin

Jasmin

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Esprit Vetiver

Esprit Vetiver

Esprit Vetiver

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Lavande Envoutante

Lavande Envoutante

Lavande Envoutante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fruits Exquis

Fruits Exquis

Fruits Exquis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Verveine Petillante

Verveine Petillante

Verveine Petillante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Agrumes Irresistibles

Agrumes Irresistibles

Agrumes Irresistibles

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ambre Precieux

Ambre Precieux

Ambre Precieux

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vanille Gourmande

Vanille Gourmande

Vanille Gourmande

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Essence Oranger

Essence Oranger

Essence Oranger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét