Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Farmacia SS. Annunziata

Hãng nước hoa Farmacia SS. Annunziata

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Gida Profumi

Farmacia SS Annunziata là một trong những hãng điều chế lâu đời nhất tại Ý, đươc cho là đã xuất hiện trong tu viện của những người mới cưới vào thế kỷ 15. Cho đến nay, phương thức sản xuất đã được hiện đại hóa, cùng với nó là sự tôn trọng những giá trị truyền thống và phong cách của hãng.

Hãng Farmacia SS Annunziata có 25 mẫu nước hoa được giới thiệu trên thị trường. Farmacia SS Annunziata là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản nước hoa đầu tiên được sản xuất vào năm 2011 và mới nhất là vào năm 2016. Trong đó, nước hoa Farmacia SS. Annunziata có 2 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ và 13 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Farmacia SS. Annunziata có tổng cộng 26 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Farmacia SS. Annunziata có 2 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ, 16 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Farmacia SS. Annunziata được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Luca Maffei

Farmacia SS. Annunziata là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Farmacia SS. Annunziata được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Gida Profumi

2019
Whisky Oud

Whisky Oud

Whisky Oud

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2018
Whisky Oud

Whisky Oud

Whisky Oud

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Giardini di Firenze

Giardini di Firenze

Giardini di Firenze

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2017
Eden

Eden

Eden

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Cuoio Fiorentino

Cuoio Fiorentino

Cuoio Fiorentino

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Verde di Persia

Verde di Persia

Verde di Persia

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Tabacco d'Autore

Tabacco d'Autore

Tabacco d'Autore

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Nero Incenso

Nero Incenso

Nero Incenso

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Talc Gourmand

Talc Gourmand

Talc Gourmand

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sweet Musk

Sweet Musk

Sweet Musk

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vetiver Incenso

Vetiver Incenso

Vetiver Incenso

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Aromadite

Aromadite

Aromadite

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Agrumi

Agrumi

Agrumi

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Fiore di Riso

Fiore di Riso

Fiore di Riso

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nero

Nero

Nero

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ker

Ker

Ker

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arabico

Arabico

Arabico

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Ambra Nera

Ambra Nera

Ambra Nera

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aurora

Aurora

Aurora

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cara

Cara

Cara

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chia

Chia

Chia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Hyle

Hyle

Hyle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Isos

Isos

Isos

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kama

Kama

Kama

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Patchouly Indonesiano

Patchouly Indonesiano

Patchouly Indonesiano

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Perla

Perla

Perla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Regina

Regina

Regina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Takis

Takis

Takis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sofron

Sofron

Sofron

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vaniglia del Madagascar

Vaniglia del Madagascar

Vaniglia del Madagascar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ybris

Ybris

Ybris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

450

450

450

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Gelsorosa

Gelsorosa

Gelsorosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay