Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Faberge

Hãng nước hoa Faberge

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Faberge có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Faberge có 3 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1968 và gần đây nhất là vào năm 1996. Nước hoa Faberge được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel, Karl Mann

Faberge là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Faberge được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

1996
Irium pour Homme

Irium pour Homme

Irium pour Homme

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1983
Farrah Fawcett La Jolie

Farrah Fawcett La Jolie

Farrah Fawcett La Jolie

Năm giới thiệu: 1983

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1982
Turbo

Turbo

Turbo

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1981
A Touch of Class

A Touch of Class

A Touch of Class

Năm giới thiệu: 1981

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1980
Cellini

Cellini

Cellini

Năm giới thiệu: 1980

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1968
Brut

Brut

Brut

Năm giới thiệu: 1968

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da