Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Evocative Perfumes

Hãng nước hoa Evocative Perfumes

Quốc gia: Australia

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Evocative Perfumes có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Evocative Perfumes có 1 chai nước hoa nữ, 11 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Evocative Perfumes được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Evans

Evocative Perfumes là hãng nước hoa Úc. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Evocative Perfumes được phân loại vào nhóm Nước hoa

2017
Rajkumari

Rajkumari

Rajkumari

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fetische

Fetische

Fetische

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Nirvana

Nirvana

Nirvana

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cologne for Alice

Cologne for Alice

Cologne for Alice

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Vanille Tonique

Vanille Tonique

Vanille Tonique

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Siberian Fir

Siberian Fir

Siberian Fir

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Olibanum

Olibanum

Olibanum

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jasmin Tabac

Jasmin Tabac

Jasmin Tabac

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Fleur de Magnolia

Fleur de Magnolia

Fleur de Magnolia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Evelyn`s Rose

Evelyn`s Rose

Evelyn`s Rose

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Imogen

Imogen

Imogen

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Aquarelle

Aquarelle

Aquarelle

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da