Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Esme Rene

Hãng nước hoa Esme Rene

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Fortune Hills International, Inc

Nước hoa Esme Rene có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Esme Rene có 3 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009 và gần đây nhất là vào năm 2013

Esme Rene là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Esme Rene được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Fortune Hills International, Inc

2013
Delicious Moment

Delicious Moment

Delicious Moment

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Beautiful U

Beautiful U

Beautiful U

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Midnight Wishes

Midnight Wishes

Midnight Wishes

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Meaningful U

Meaningful U

Meaningful U

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Eve's Secret

Eve's Secret

Eve's Secret

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Adam's Secret

Adam's Secret

Adam's Secret

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Perfetto

Perfetto

Perfetto

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

XXX

XXX

XXX

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Solid U

Solid U

Solid U

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay