Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Escentric Molecules

Hãng nước hoa Escentric Molecules

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Hãng nước hoa Escentric Molecules hiện có 6 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2006 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2010. Hãng Escentric Molecules  hợp tác cùng chuyên gia nước hoa Geza Schoen.

Nước hoa Escentric Molecules có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Escentric Molecules có 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2006 và gần đây nhất là vào năm 2017

Escentric Molecules là hãng nước hoa Đức. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Escentric Molecules được phân loại vào nhóm Nước hoa

2017
Escentric 04

Escentric 04

Escentric 04

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Molecule 04

Molecule 04

Molecule 04

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Escentric 01 Limited Edition

Escentric 01 Limited Edition

Escentric 01 Limited Edition

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Escentric 03

Escentric 03

Escentric 03

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Molecule 03

Molecule 03

Molecule 03

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Molecule 02

Molecule 02

Molecule 02

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Độc đáo, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Escentric 02

Escentric 02

Escentric 02

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Độc đáo, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Molecule 01

Molecule 01

Molecule 01

Năm giới thiệu: 2006 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Độc đáo, Bí ẩn, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Escentric 01

Escentric 01

Escentric 01

Năm giới thiệu: 2006 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Độc đáo, Bí ẩn, Quyến rũ

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Molecule 01 Limited Edition

Molecule 01 Limited Edition

Molecule 01 Limited Edition

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay