Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Eris Parfums

Hãng nước hoa Eris Parfums

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Eris Parfums có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Eris Parfums có 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016. Nước hoa Eris Parfums được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Antoine Lie

Eris Parfums là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Eris Parfums được phân loại vào nhóm Nước hoa

2017
Mx.

Mx.

Mx.

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Belle de Jour

Belle de Jour

Belle de Jour

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Night Flower

Night Flower

Night Flower

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ma Bete

Ma Bete

Ma Bete

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay