Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Erik Kormann

Hãng nước hoa Erik Kormann

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Erik Kormann có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Erik Kormann có 12 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Erik Kormann được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alain Alchenberger, Erik Kormann, Philip Kraft, Dr. Sebastian Reuter

Erik Kormann là hãng nước hoa Đức. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Erik Kormann được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Abrakabarber

Abrakabarber

Abrakabarber

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
November No 11

November No 11

November No 11

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Aero Steampunk

Aero Steampunk

Aero Steampunk

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Borobudur

Borobudur

Borobudur

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dezember

Dezember

Dezember

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Famagusta

Famagusta

Famagusta

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2013
Steampunk

Steampunk

Steampunk

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

September

September

September

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Juli

Juli

Juli

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Eau de Froehliche No. 2

Eau de Froehliche No. 2

Eau de Froehliche No. 2

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

August

August

August

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Eau de Froehliche

Eau de Froehliche

Eau de Froehliche

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Eau de Froehliche No. 3

Eau de Froehliche No. 3

Eau de Froehliche No. 3

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay