Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Enrico Coveri

Hãng nước hoa Enrico Coveri

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Weruska & Joel

Nước hoa Enrico Coveri có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Enrico Coveri có 4 chai nước hoa nam, 11 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1984 và gần đây nhất là vào năm 2017

Enrico Coveri là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Enrico Coveri được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Weruska & Joel

2018
Le Nouvel Homme

Le Nouvel Homme

Le Nouvel Homme

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paillettes Pearl

Paillettes Pearl

Paillettes Pearl

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
La Rose

La Rose

La Rose

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2016
Coveri pour Elle

Coveri pour Elle

Coveri pour Elle

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Firenze Primo Amore

Firenze Primo Amore

Firenze Primo Amore

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2014
Enrico Coveri Paillettes Nuit

Enrico Coveri Paillettes Nuit

Enrico Coveri Paillettes Nuit

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Pop Heart For Her

Pop Heart For Her

Pop Heart For Her

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pop Heart For Him

Pop Heart For Him

Pop Heart For Him

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Enrico Coveri MI06 Woman

Enrico Coveri MI06 Woman

Enrico Coveri MI06 Woman

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Enrico Coveri MI06 Man

Enrico Coveri MI06 Man

Enrico Coveri MI06 Man

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Enrico Coveri Paillettes Classico

Enrico Coveri Paillettes Classico

Enrico Coveri Paillettes Classico

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1993
Firenze

Firenze

Firenze

Năm giới thiệu: 1993

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1987
Enrico Coveri Pour Femme

Enrico Coveri Pour Femme

Enrico Coveri Pour Femme

Năm giới thiệu: 1987

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1984
Enrico Coveri Pour Homme

Enrico Coveri Pour Homme

Enrico Coveri Pour Homme

Năm giới thiệu: 1984

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1983
Paillettes

Paillettes

Paillettes

Năm giới thiệu: 1983

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Enrico Coveri Paillettes 3

Enrico Coveri Paillettes 3

Enrico Coveri Paillettes 3

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kinky You Young Coveri Femme

Kinky You Young Coveri Femme

Kinky You Young Coveri Femme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Kinky You Young Coveri Homme

Kinky You Young Coveri Homme

Kinky You Young Coveri Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da