Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Elternhaus

Hãng nước hoa Elternhaus

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Elternhaus có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Elternhaus có 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Nước hoa Elternhaus được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton

Elternhaus là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Elternhaus được phân loại vào nhóm Thời trang

Chưa xác định năm ra mắt
Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao)

Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao)

Unifaith (MoslBuddJewChristHinDao)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da