Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Ella Mikao

Hãng nước hoa Ella Mikao

Quốc gia: Japan

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Ella Mikao là một thương hiệu nước hoa của thị trường đại chúng Nhật Bản được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 21. Thương hiệu này được tạo ra từ một ý tưởng khá độc đáo: Tên của thương hiệu được đặt tên theo một nhân vật, Ella Mikao, một nhà điều chế nước hoa từ một hành tinh giả tưởng vào năm 2528. Trong thế giới này, mùi hương của hoa cỏ và thiên nhiên đã đi vào quên lãng và những mùi hương của Ella Mikao được tạo ra để chỉ cho con người thấy những điều giá trị vào năm 2528 bằng cách tìm kiếm những mùi hương của thế kỷ 21.

Nước hoa Ella Mikao hiện tại có 26 chai nước hoa được sản xuất từ 2000 đến 2011. Trong đó, nước hoa Ella Mikao có 7 chai nước hoa nam, 19 chai nước hoa nữ

Nước hoa Ella Mikao có tổng cộng 26 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Ella Mikao có 7 chai nước hoa nam, 19 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000 và gần đây nhất là vào năm 2011

Ella Mikao là hãng nước hoa Nhật. Ngành nghề kinh doanh của Ella Mikao được phân loại vào nhóm Thời trang

2011
Yujin Color

Yujin Color

Yujin Color

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Yujin Star Night

Yujin Star Night

Yujin Star Night

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Sensual

Yujin Sensual

Yujin Sensual

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Yujin Reflex

Yujin Reflex

Yujin Reflex

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Yujin Bouquet Pink

Yujin Bouquet Pink

Yujin Bouquet Pink

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Cross

Yujin Cross

Yujin Cross

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Bouquet Purple

Yujin Bouquet Purple

Yujin Bouquet Purple

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Bouquet Yellow

Yujin Bouquet Yellow

Yujin Bouquet Yellow

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Yujin Star

Yujin Star

Yujin Star

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Yujin Aqua

Yujin Aqua

Yujin Aqua

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Yujin Pure

Yujin Pure

Yujin Pure

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2005
Yujin Feroce

Yujin Feroce

Yujin Feroce

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Yujin Amour

Yujin Amour

Yujin Amour

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Yujin Pour Homme

Yujin Pour Homme

Yujin Pour Homme

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Yujin Floa

Yujin Floa

Yujin Floa

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Yujin

Yujin

Yujin

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Ella Mikao

Ella Mikao

Ella Mikao

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Yujin Sting

Yujin Sting

Yujin Sting

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Yujin Gold

Yujin Gold

Yujin Gold

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Ectasy

Yujin Ectasy

Yujin Ectasy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Men

Yujin Men

Yujin Men

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Art

Yujin Art

Yujin Art

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Yujin Paradise

Yujin Paradise

Yujin Paradise

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Yujin Steel

Yujin Steel

Yujin Steel

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Yujin Racing

Yujin Racing

Yujin Racing

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Yujin Pop

Yujin Pop

Yujin Pop

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da