Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Egofacto

Hãng nước hoa Egofacto

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Egofacto có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Egofacto có 3 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009. Nước hoa Egofacto được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alberto Morillas, Dominique Ropion, Anne Flipo, Aurelien Guichard, Laurent Bruyere, Jean Guichard, Pierre Aulas

Egofacto là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Egofacto được phân loại vào nhóm Nước hoa

2009
Fool For Love

Fool For Love

Fool For Love

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jamais le Dimanche

Jamais le Dimanche

Jamais le Dimanche

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Me Myself & I

Me Myself & I

Me Myself & I

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Piege a Filles

Piege a Filles

Piege a Filles

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poopoo Pidoo

Poopoo Pidoo

Poopoo Pidoo

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Prends Garde a Toi

Prends Garde a Toi

Prends Garde a Toi

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sacre Coeur

Sacre Coeur

Sacre Coeur

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da