Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Dr. Grandel

Hãng nước hoa Dr. Grandel

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Dr. Grandel có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Dr. Grandel có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2012

Dr. Grandel là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Dr. Grandel được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2012
Sunny

Sunny

Sunny

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Sommertraum

Sommertraum

Sommertraum

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da